Modlitwy - Parafia pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Modlitwy

Wspólnoty > Akcja Katolicka
Codzienne modlitwa członka Akcji Katolickiej
Bądź uwielbiony, Boże, za łaskę chrztu Świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary
i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła Świętego.
Dziękuję Ci, Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi
w łączności z moim biskupem i proboszczem.
Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją.
Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.
Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.
Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne,
pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.
Ześlij, proszę, Światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie
i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego.
Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom,
gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko Starowieyski i 128 męczenników, módlcie się za nami.

Modlitwa
do Ducha Świętego
Boże, któryś według przepowiedzenia Jezusa Chrystusa
zesłał Ducha Świętego na Apostołów,
ześlij i na nas Ducha Prawdy,
aby nas oświecił i wzbogacił Swoimi darami.
Niech nam da:
mądrość,
umiejętność,
pobożność,
bojaźń Bożą,
abyśmy za ich pomocą zasłużyli na Zbawienie. Amen.
Wróć do spisu treści