Kalendarium - Parafia pw. Chrystusa Króla w Bydgoszczy

Parafia pw. Chrystusa Króla
w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Kalendarium

Historia
1.IX.1968 r.
Ks. Henryk Berka został Rektorem kaplicy cmentarnej p.w. NMP Królowej Polski na cmentarzu parafialnym św. Trójcy przy ul. Lotników na oś. Błoniu.

1.XI.1968 r.
W przebudowanej kaplicy po raz pierwszy została odprawiona Msza św. i procesja za zmarłych. Na stałe umieszczono w niej Najświętszy Sakrament, a od połowy XI zaczęto odprawiać w niedziele pięć Mszy św.

19.II.1969 r.
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie nadała kaplicy uprawnienia kaplicy publicznej i wezwanie Chrystusa Króla.

26.V.1969 r.
W ramach Wizytacji Kanonicznej parafii Świętej Trójcy przybył ks. Prymas Stefan Kardynał Wyszyński i w Słowie Bożym zachęcał do modlitwy o budowę kościoła dla osiedla Błonie za przyczyną zmarłych spoczywających na cmentarzu i łaskę zezwolenia na budowę. Modlitwy były bardzo potrzebne w sytuacji, gdy wrogie kościołowi ówczesne władze komunistyczne do początku przeszkadzały w tworzeniu ośrodka duszpasterskiego i szykanowały ks. Henryka Berkę.

26.X.1969 r.
Pierwszy odpust ku czci Chrystusa Króla – patrona kaplicy.

21.I.1970 r.
Ks. Henryk Berka złożył u władz prośbę mieszkańców Błonia o pozwolenie na budowę kościoła, na którą jednak nie otrzymał zgody.

1.I.1971 r.
Kaplica p.w. Chrystusa Króla w parafii św. Trójcy należy do dekanatu Bydgoszcz III.

15.XII.1971 r.
Ks. Prymas Stefan Wyszyński nadał dekretem osobowość prawną kaplicy i określił granice utworzonego Ośrodka Duszpasterskiego. Ks. Henryk Berka mianowany został Rektorem z obowiązkiem prowadzenia odrębnych ksiąg i akt, katechizacji i udzielania sakramentów.

18.VI.1973 r.
Ks. Prymas Stefan Wyszyński poświęcił wiatę pobudowaną wokół kaplicy wg projektu arch. Stanisława Jureko.

14-16.VI.1974 r.
Pierwsza w historii Ośrodka Duszpasterskiego Wizytacja Kanoniczna przeprowadzone przez ks. Jana Czerniaka.

7.III.1976 r.
Ks. Bp Jan Nowak poświęcił nowe tabernakulum i erygował nowe stacje Drogi Krzyżowej dzieła artysty Ireneusza Daczki z Rydzyny.

19.XI.1976 r.
W uroczystość odpustową Chrystusa Króla ks. Bp Jan Michalski poświęcił wyposażenie kaplicy i prezbiterium wykonane przez art. Ireneusza Daczkę; rzeźby Chrystusa Króla, Matki Boskiej Częstochowskiej, płaskorzeźbą św. Józefa, tło dal nowej chrzcielnicy, sedilia i metaloplastykę.

3.I.1978 r.
Zgodę na wniosek Kurii Metropolitalnej o utworzenie parafii wyraził Wojewoda Bydgoski inż. Edmund Lechmann (po wieloletnich odmowach władz wojewódzkich).

2.II.1978 r.
Erygowanie parafii rzymsko-katoliciej p.w. Chrystusa Króla na Błoniu przy ul. Stawowej 44 przez ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

15.II.1978 r.
Dekretem nr 1421/78 PR ks. Prymas mianował ks. Henryka Berkę proboszczem parafii.

25.V.1978 r.
Pierwsza osiedlowa procesja Bożego Ciała.

1978 – 1980
Budowa Domu Parafialnego.

21.IX.1980 r.
Ks. Bp Jan Michalski poświęcił Dom Parafialny.

1.IV.1981 r.
W charakterze organisty zostaje zatrudniony pan Leszek Rusiniak.

17.V.1982 r.
Wojewoda Bydgoski dr Królewski wyznaczył lokalizację dla budowy kościoła na Błoniu. Pozwolenie na budowę wydano 26.VII.1983 r.

1982 – 1988
Budowa świątyni wg projektu arch. Stanisława Jureko. Projekt konstrukcyjny wykonał inż. Zbigniew Arciszewski, instalacji elektrycznej inż. Ryszard Klawiński, instalacji wod.-kan. I C.O. inż.. Krystyna Pipielewska. W budowie ofiarnie uczestniczyli wierni.

20.VI.1983 r.
W czasie II pielgrzymki papieża do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Poznaniu kamień węgielny pod budowę kościoła.

5.IX.1984 r.
Na teren budowy kościoła przybył ks. Prymas Kardynał Józef Glemp z biskupami pomocniczymi: ks. biskupem Janem Czerniakiem, ks. biskupem Janem Michalskim, ks. biskupem Janem Nowakiem, by dokonać aktu erekcyjnego i wmurować kamień węgielny.

4.X.1986 r.
Wciągnięto krzyże na wieże, każdy o wadze 2 ton.

24.XII.1986 r.
Ks. bp Jan Nowak w jeszcze niewykończonym kościele pierwszą pasterkę w koncelebrze miejscowych księży.

14.V.1987 r.
Z polecenia ks. Prymasa Wizytację Duszpasterską przeprowadza ks. bp Jan Michalski.

6.III.1987 r.
Ks. Dziekan prałat Jerzy Gołębiewski dokonał poświęcenia nowej Drogi Krzyżowej, wykonanej przez dr Henryka Pracza (pracownika Politechniki Gdańskiej).

27.XI.1988 r.
Ustawienie i poświęcenie Krzyża Misyjnego przed kościołem.

1.XII.1988 r.
Ks. Prymas Józef Glemp dokonał konsekracji kościoła, przy udziale ks. bp Jana Nowaka i licznych kapłanów. Po Mszy św. ks. Prymas na spotkaniu z budowniczymi dziękował za trud postawienia pięknej świątyni. Wnętrze świątyni było otynkowane, ściany wyłożone terakotą, ułożona posadzka, wykonany Stół Eucharysowaka, wg projektu dr Henryka Pracza.

VII.1989 r.
Ustwiono ławki wykonane przez pana Czesława Nowaka, wg projektu dr Henryka Pracza.

9.IX.1989 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II ustanawia ks. proboszcza Henryka Berkę Kapelanem Jego Świątobliwości.

9.IX.1990 r.
Nowe nagłośnienie kościoła wykonał pan Tlałka z Torunia.

12.V.1991 r.
Ks. bp Jan Nowak poświęcił 3 dzwony wykonanych przez braci Kruszyńskich w Węgrowie. Pierwszy „Józef” o wadze 250 kg nosi imię ks. Prymasa, który konsekrował kościół; drugi „Stefan” o wadze 500 kg upamiętnia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego; trzeci „Jan Paweł” o wadze 750 kg nazwany imieniem naszego Rodaka, Papieża.

20.XI.1991 r.
Zawieszono nowe, modrzewiowe żyrandole wykonana przez pana Czesława Nowaka.

1992 r.
Parafia p.w. Chrystusa Króla należy do dekanatu Bydgoszcz III-Południe (jest 5 dekanatów bydgoskich).

8.XI.1992 r.
Poświecenie przez ks. proboszcza Henryka Berkę organów wykonanych przez polsko-holenderską firmę z Torunia.

II/III.1993 r.
Z inicjatywy koła Synodalnego ukazał się miesięcznik „Wspólnota” – pismo bydgoskiej parafii Chrystusa Króla. Redaktorem naczelnym został pan Henryk Marchlik.

13.XII.1993 r.
Parafia gości Radio Maryja; Mszę św. koncelebrowaną odprawia ks. abp Henryk Muszyński.

31.V.1996 r.
Wstawienie do kościoła figury Matki Bożej – Róży Mistycznej (z objawienia Maryi w 1947 r. W Montichiari-Fontanelle w północnych Włoszech), pobłogosławionej w miejscu objawień.

VI/VII.1996 r.
Na frontonie kościoła osadzono mozaikę Chrystusa Króla wykonana z materiału sprowadzonego z Wenecji w maju 1995. Mozaikę wykonał ks. H. Kaszycki, salezjanin z Bydgoszczy-Fordonu, na milenium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha.

24.XI.1996 r.
Parafia p.w. Chrystusa Króla obchodziła srebrny jubileusz istnienia. Z biegiem lat stała się jedną z najbardziej znaczących parafii południowej części miasta. W parafii działa 7 stowarzyszeń apostolskich, 6 wspólnot modlitewno-formacyjnych i 5 różnych duszpasterstw specjalistycznych, w których zaangażowanych jest około 600 osób.

15.XII.1996 r.
W parafii p.w. Chrystusa Króla zawiązała się pierwsza w archidiecezji gnieźnieńskiej 12-osobowa grupa inicjatywna Akcji Katolickiej.
Wróć do spisu treści